جدول لیگ1 فرانسه

آخرین تغییرات جدول لیگ1 فرانسه

#تیمبازیبردمساویباختگلتفاضلامتیاز
1
product

موناکو

742118-10814
2
product

برست

64118-6213
3
product

پاری سن ژرمن

733114-6812
4
product

نیس

63308-4412
5
product

رنس

631211-8310
6
product

استراسبورگ

73137-9-210
7
product

لو آور

623110-739
8
product

مارسی

72329-11-29
9
product

رن

615010-648
10
product

نانت

622211-1108
11
product

لیل

62228-9-18
12
product

متز

62227-10-38
13
product

لانس

72147-12-57
14
product

مون پلیه

61329-906
15
product

لوریان

613210-12-26
16
product

تولوز

61326-8-26
17
product

کلرمون

70255-12-72
18
product

لیون

60243-11-82

اخبار لیگ1 فرانسه