اخبار امروز:

اخبار #طالبان

آخرین اخبار، تصاویر، فیلم ها و گزارش های ویژه تگ طالبان