فرارو

(ویدئو) کارشناس صداوسیما: اگر مسئولین همت کنند حجاب را صادر هم می‌کنیم

کارشناس صداوسیما گفت: اگر مسئولین همت کنند حجاب را صادر هم می‌کنیم.