فرارو

این مرد در «دادگاه خانواده» قاضی و همسرش را با اسلحه کشت!

این مرد در «دادگاه خانواده» قاضی و همسرش را با اسلحه کشت!

۱۴ تیر ۱۳۷۳ در مجتمع قضایی شماره یک تهران واقع در خیابان فرصت صدای شلیک چند گلوله همه را شوکه کرد.

۱۴ تیر ۱۳۷۳ در مجتمع قضایی شماره یک تهران واقع در خیابان فرصت صدای شلیک چند گلوله همه را شوکه کرد. در شعبه ۱۲۰ این مجتمع یک وکیل دادگستری که خواهان و خوانده یک پرونده بود، با شلیک سلاح کمری جاسازی شده در کیفش، قاضی پرونده را به شهادت رساند و سپس همسر و مادر همسرش را به قتل رساند و سپس جایگاه شهود را هدف گرفت و دو نفر را مجروح کرد. این وکیل مسلح در پایان به زندگیش خاتمه داد. تا این پرونده با قتل ۴ نفر و خودکشی ۱ نفر به شکل خونینی بسته شود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

روزنامه اطلاعات ۱۵ تیر ۱۳۷۳ گزارشی از این رویداد بی سابقه منتشر کرد. گزارش را بخوانید و عکس وکیل ضارب و قاضی شهید را تماشا کنید.

این مرد در «دادگاه خانواده» قاضی و همسرش را با اسلحه کشت! این مرد در «دادگاه خانواده» قاضی و همسرش را با اسلحه کشت!

حوادث

اخبار حوادث