خبرآنلاین

تهران قدیم| تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس

تهران قدیم|  تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس

تهران قدیم| تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس

تصاویر زیر از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران مربوط به عصر قاجار است.

به گزارش خبرآنلاین، تصاویر زیر از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران مربوط به عصر قاجار است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در سال ۱۲۲۹ شمسی ناصرالدین شاه قاجار،‌ دستور ساخت عمارت صاحبقرانیه را صادر کرد. این کاخ زیبا همچنان باپرجاست.

تهران قدیم|  تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس

تهران قدیم|  تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس تهران قدیم|  تصاویر کمتر دیده شده از عمارت صاحبقرانیه در کاخ نیاوران/ عکس

۲۳۳۲۳۳