فرارو

آشنا: در شطرنج انتخابات دو شاه، دو وزیر و دو سرباز حضور دارند!

آشنا: در شطرنج انتخابات دو شاه، دو وزیر و دو سرباز حضور دارند!

حسام الدین آشنا به ترکیب کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

آشنا: در شطرنج انتخابات دو شاه، دو وزیر و دو سرباز حضور دارند!