خبرآنلاین

اطلاعات سپاه اردبیل شخصی را به اتهامات ضدامنیتی بازداشت کرد

اطلاعات سپاه اردبیل شخصی را به اتهامات ضدامنیتی بازداشت کرد

یکی از شهروندان استان اردبیل به اتهامات متعددی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور با عناصر سلطنت‌طلب» توسط سپاه دستگیر شد.

به گزارش خبرآنلاین ،یکی از شهروندان استان اردبیل مستقر در خارج از کشور دستگیر شد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

مهر در خبری نوشت:وی به اتهامات متعددی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور با عناصر سلطنت‌طلب» توسط سپاه دستگیر شد و پس از هدایت به داخل کشور، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

233217