خبرآنلاین

ورود جوانان کمتر از ۱۸ سال به کافه‌رستوران‌ها ممنوع شد

ورود جوانان کمتر از ۱۸ سال به کافه‌رستوران‌ها ممنوع شد

در صورتی که در اماکن عمومی مجلس جشن و مهمانی دایر شود بایستی ۴۸ ساعت قبل شهربانی کل را از جریان آن مطلع سازند... متصدیان کافه رستوران‌ها موظف‌اند از ورود اشخاص کمتر از ۱۸ سال ممانعت نمایند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۴۳ شهربانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ورود جوانان کمتر از ۱۸ سال به کلیه‌ی کافه رستوران‌ها ممنوع است و متصدیان این‌گونه اماکن باید از ورود این طبقه به کافه رستوران‌ها جلوگیری کنند. متن اطلاعیه‌ی شهربانی که همان روز در کیهان منتشر شد به این شرح بود:

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

چون اغلب مشاهده شده که صاحبان اماکن عمومی از آئین‌نامه‌ و مقررات اماکن عمومی بی‌اطلاع می‌باشند لذا به منظور اجرای آئین‌نامه‌ی مزبور نکات زیر یادآوری که به مورد اجرا گذارده شود و در صورت تخلف از آن متخلفین برابر مقررات تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

۱- پروانه‌ی اماکن عمومی باید در محل مخصوصی که به رویت واردین، مسافرین و مامورین برسد نصب گردد.

۲- کلیه‌ی هتل‌ها پانسیون‌ها، مسافرخانه‌ها موظف‌اند برگی که حاکی شناسایی مسافرین باشد مطالبه و در دفتر اعلامیه‌ی ورود و خروج مسافرین قید نمایند و اعلامیه‌ی ورود و خروج مسافرین را اول وقت اداری هر روز به اداره‌ی اماکن عمومی تسلیم دارند.

۳- صاحبان اماکن عمومی نمی‌توانند به هیچ عنوانی جز نرخی که به تصویب رسیده از مشتری چیزی علاوه دریافت دارند و باید در قبال وجهی که از مشتریان دریافت می‌دارند رسید بدهند.

۴- پروانه‌ی صادره غیرقابل انتقال بوده و فقط مخصوص کسی است که پروانه به نام او صادر شده و در صورتی که صاحبان اماکن عمومی بخواهند امور داخلی امکنه‌ی خود را به دیگری واگذار نمایند باید مدیر داخلی را به شهربانی معرفی نمایند.

۵- کلیه‌ی خدمتگزاران اماکن عمومی بایستی دارای پروانه‌ی خدمتگزاری و برگ معایه‌ی تن‌درستی بوده و مسئولیت اماکن عمومی مجاز به قبول خدمتگزاران بدون پروانه نمی‌باشند.

۶- در صورتی که در اماکن عمومی مجلس جشن و مهمانی دایر شود بایستی ۴۸ ساعت قبل شهربانی کل را از جریان آن مطلع سازند.

۷- کلیه‌ی صاحبان اماکن عمومی مکلف‌اند که طبق ماده‌ی ۷ آئین‌نامه‌ی اماکن عمومی در اول اسفند ماه هر سال پروانه‌ی کسب خود را تجدید نمایند.

۸- متصدیان کافه رستوران‌ها موظف‌اند از ورود اشخاص کمتر از ۱۸ سال ممانعت نمایند.

شهربانی کل کشور

ورود جوانان کمتر از ۱۸ سال به کافه‌رستوران‌ها ممنوع شد

۲۵۹57