فرارو

(تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره)

(تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره)

از سال ۱۳۷۸، مصادف با یکصدمین سال میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سیزدهم و چهاردهم خرداد هر سال این قسمت بیمارستان قلب جماران بر روی علاقه‌مندان به حضرت امام (ره) باز می‌شود. کل مجموعه بیمارستان آن زمان در حال حاضر تنها اتاقی از این بیمارستان شده است و در تمام روز‌های سال به جز این دو روز جهت درمان بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره) (تصاویر) بازدید مردمی از اتاق بستری شدن امام خمینی(ره)