خبرآنلاین

نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟

نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟

مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان‌دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می‌کند. این فاصله در برخی استان‌ها نزدیک به ۴ واحد درصد است و می‌تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان‌دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می‌کند. این فاصله در برخی استان‌ها نزدیک به ۴ واحد درصد است و می‌تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند. در محاسبات آماری همواره احتمال خطا وجود دارد. به همین دلیل شاخصی به نام «فاصله اطمینان» طراحی شده که نشان می‌دهد خطای اندازه‌گیری هر شاخص «حداقل» و «حداکثر» چقدر می‌تواند باشد. این مسئله خصوصا برای نماگرهای اقتصادی مهم اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که تفاوت نرخ‌ها می‌تواند منجر به تصمیم متفاوت سیاست‌گذاران شود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

مرکز آمار زمانی که نرخ بیکاری را اعلام می‌کند، فاصله اطمینان آن را نیز ارائه می‌دهد. این فاصله نشان می‌دهد که بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ احتمالی ممکن، چقدر فاصله وجود دارد. گزارش این نهاد از نرخ بیکاری سال گذشته حاکی از آن است که در ۴ استان این فاصله به بالای ۳ واحد درصد رسیده است.

برای مثال، نرخ بیکاری استان کرمان به طور رسمی ۸.۸ درصد اعلام شده اما مرکز آمار اشاره کرده که این نرخ ممکن است در کمترین حالت ۷.۳ درصد و در بالاترین حالت ۱۰.۳ درصد باشد. بنابراین، فاصله حداقل و حداکثر نرخ بیکاری احتمالی در استان به ۳ واحد درصد می‌رسد.

مرکز آمار نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته را ۸.۱ درصد اعلام کرده است. همچنین، این نهاد اشاره کرده که فاصله اطمینان این نرخ بین ۷.۸ درصد و ۸.۳ درصد است. به بیان دیگر، ممکن است نرخ ۸.۱ درصدی که به صورت رسمی اعلام شده، در ماهیت خود خطای اندازه‌گیری داشته باشد که اگر این خطاها لحاظ شوند، نرخ بیکاری تا ۷.۸ درصد پایین می‌آید و یا تا ۸.۳ درصد بالا می‌رود. به عبارت دیگر، فاصله بین حد بالا و حد پایین نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۰.۵ واحد درصد است.

از بین ۳۱ استان کشور، دو استان نه تنها بالاترین نرخ بیکاری را دارند بلکه فاصله حد بالا و پایین این نرخ در آن‌ها نیز از برخی استان‌های کشور بالاتر است. بالاترین نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۲.۴ درصد و متعلق به استان سیستان و بلوچستان بوده است. این در حالی است که طبق فاصله اطمینان اعلام شده، این نرخ ممکن است در کمترین حالت، ۱۰.۸ درصد باشد. همچنین، حد بالای آن نیز ۱۴ درصد اعلام شده است. یعنی ممکن است در اندازه‌گیری نرخ بیکاری این استان، خطاهای آماری باعث شده باشد تا این شاخص به جای ۱۴ درصد یا ۱۰.۸ درصد، ۱۲.۴ درصد اعلام شود. بر این اساس، اختلاف حد بالا و پایین نرخ بیکاری در این استان به ۳.۲ درصد می‌رسد. سیستان و بلوچستان، سومین استان کشور از نظر اختلاف بالا در فاصله اطمینان است.

فاصله ۳.۷ واحدی بین حد بالا و پایین نرخ بیکاری در کرمانشاه بالاترین اختلافی که بین حد بالا و پایین نرخ بیکاری در سال گذشته برآورد شده متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است. نرخ بیکاری این استان به طور رسمی ۱۰.۳ درصد اعلام شده است. با این حال، فاصله اطمینانی ارائه شده حاکی از آن است که ممکن است این نرخ در کمترین حالت ۸.۸ درصد و در بیش‌ترین حالت ۱۲.۵ درصد باشد. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که همین حد بالا و پایین می‌تواند رتبه استان‌ها از نظر نرخ بیکاری را جابجا کند و منجر به تصمیمات متفاوت سیاست‌گذاران شود.

استان‌های کرمانشاه و کرمان نیز جزو دو استان دیگری هستند که اختلاف فاصله اطمینان در آن‌ها به ۳ واحد درصد یا بالاتر از آن می‌رسد. برای مثال، نرخ بیکاری کرمانشاه ۱۲.۳ درصد اعلام شده اما حد بالا و پایین آن به ترتیب ۱۴ درصد و ۱۰.۵ درصد است. استان کرمان نیز با نرخ بیکاری ۸.۸ درصدی، فاصله اطمینانی بین ۷.۳ درصد و ۱۰.۳ درصد دارد.

مشخص نیست که چرا این فاصله اطمینان در برخی استان‌ها به این اندازه اختلاف دارد و در برخی استان‌های دیگر اختلاف آن ناچیز و کمتر از ۲ واحد درصد است.

۲۲۰