خبرآنلاین

اظهارات عجیب یاسر جبرائیلی درباره راه‌اندازی کارگاه های تولید قطعات خودرو؛ با دستگاه کوچک مقیاس می‌توان برخی از قطعات خودرو را در منزل ها تولید کرد!

اظهارات عجیب یاسر جبرائیلی درباره راه‌اندازی کارگاه های تولید قطعات خودرو؛ با دستگاه کوچک مقیاس می‌توان برخی از قطعات خودرو را در منزل ها تولید کرد!

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی در گفتگو با برنامه تلویزیونی ادعا کرد می‌توان تولید قطعات خودرو را داخل خانه انجام داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی در گفتگو با برنامه تلویزیونی، در خصوص تولید قطعات خودرو در خانه ها تاکید کرد:

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

آیا نمی توان قطعات خودرو را با دستگاه های تولید کوچک مقیاس تولید کرد؟ حتما میتوانید! به عنوان مثال چراغ یک خودرو را می‌توان در خانه ها تولید کرد که هیچ فرقی هم با تولید کارخانه‌ای ندارد. قصد ما این نیست که کارخانه ها را جمع کنیم، اما می‌خواهیم آنچه که ممکن است را در تولیدی‌های کوچک مقیاس راه‌اندازی کنیم.

هرچیزی که بتوان با این دستگاه های کوچک مقیاس تولید کرد، مدنظر ما هست، حتی می‌توان آنهارا صادر کرد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود کیفیت این قطعات را تضمین کرد، گفت: شما کیفیت را در حین تولید و در مصرف مواد اولیه تضمین می‌کنید.

۲۹۲۱۹