فرارو

۱۰ مدیر در مازندران در دستور برکناری قرار دارند

۱۰ مدیر در مازندران در دستور برکناری قرار دارند

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: گشت ارشاد مدیران وظیفه ارزیابی و تشخیص نسبتِ مدیران با خدمت به مردم را به عهده دارد و در سفر‌های استانی یکی از بخش‌های فعال و اثربخش است.

گشت ارشاد مدیران بنا به خواست مردم و وعده دولت، مصمم است و در سفر مازندران نیز حداقل ۱۰ مدیر را تاکنون در دستور برکناری قرار داده است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: گشت ارشاد مدیران بنا به خواست مردم و وعده دولت، مصمم است و در سفر مازندران نیز حداقل ۱۰ مدیر را تاکنون در دستور برکناری قرار داده است.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«گشت ارشاد مدیران وظیفه ارزیابی و تشخیص نسبتِ مدیران با خدمت به مردم را به عهده دارد و در سفر‌های استانی یکی از بخش‌های فعال و اثربخش است.

گشت ارشاد مدیران بنا به خواست مردم و وعده دولت، مصمم است و در سفر مازندران نیز حداقل ۱۰ مدیر را تاکنون در دستور برکناری قرار داده است.»