خبرآنلاین

ببینید | ادعای عجیب سخنگوی دولت پس از محکوم شدن ساداتی نژاد به حبس؛ جرمی رخ نداده!

روز گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به محکومیت ساداتی نژاد گفت: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود، دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود./ تسنیم

265 215