خبرآنلاین

ببینید | روایت فرمانده سپاه از تماس دور از انتظار آمریکایی‌ها برای تعریف از شناور ایرانی!

روایت فرمانده سپاه را ببینید که از یک تماس آمریکایی‌ها برای تعریف از شناور ایرانی را ببینید / منبع: بیسیمچی مدیا

265 33