خبرآنلاین

ببینید| دفاع رویانیان از گشت نامحسوس پلیس

فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: گشت نامحسوس یک جریان‌سازی روحی روانی و حسی بود، برای اینکه بتوانیم کنترل عمومی ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد رویانیان، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگویی در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین درباره دوران حضورش در نیروی انتظامی، گفت: گشت نامحسوس یک جریان‌سازی روحی روانی و حسی بود، برای اینکه بتوانیم کنترل عمومی ایجاد کنیم.

۲۷۲۱۱