وقت صبح

آگهی باورنکردنی معاوضه کلیه سالم با یک چیز عجیب+ عکس

آگهی باورنکردنی معاوضه کلیه سالم با یک چیز عجیب+ عکس

حال فردی آگهی فروش کلیه خود را برای معاوضه با خودرو گذاشته است.

به گزارش وقت صبح، در فضای مجازی تبلیغات مختلف فروش اعضای بدن به خصوص کلیه وجود دارد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

حال فردی آگهی فروش کلیه خود را برای معاوضه با خودرو گذاشته است.

آنطور که به نظر می‌رسد این فرد برای فروش کلیه و به دست آوردن سریع پول حتی به معاوضه آن با خودرو نیز راضی است.

به نظر می‌رسد که باید نظارت بیشتری روی وضعیت خرید و فروش اعضای بدن و در عین حال قیمت خودرو صورت گیرد تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.

آگهی باورنکردنی معاوضه کلیه سالم با یک چیز عجیب+ عکس

منعب: روزگار خودرو