باشگاه خبرنگاران جوان

هلال‌احمر ایران عضو گروه تهدیدات سایبری نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ شد

هلال‌احمر ایران عضو گروه تهدیدات سایبری نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ شد

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: ایران عضو گروه مرجع مربوط به تسلیحات خودکار، نشان دیجیتال و تهدیدات سایبری نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر شد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در دومین روز نشست گفت وگوی رهبران جمعیت‌های ملی که در ژنو در حال برگزاری است، گفت: کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در گروه مرجع مربوط به تسلیحات خودکار، نشان دیجیتال و تهدیدات سایبری نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر عضو شد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به تشکیل گروه مرجع نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خصوص تسلیحات خودکار، نشان دیجیتال و تهدید‌های سایبری از منظر حقوق بشردوستانه و طرح موضوعات یاد شده، جمعیت هلال احمر ایران با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده در زمینه آموزش و ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه، پیشنهاد عضویت در این گروه مرجع را مطرح کرد که مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت.