وقت صبح

ماهسون کرمزی گل به دنیا سینما باز می گردد!

ماهسون کرمزی گل به دنیا سینما باز می گردد!

ماهسون کرمزی گل که با حرفه بازیگری و همچنین خوانندگی نامی برای خود دست و پا کرده، پس از 8 سال به صحنه فیلمبرداری بازمی گردد. این هنرمند موفق هم تهیه کننده و هم مدیر کل سریالی با اسم رمز G.A.D خواهد بود.

ماهسون کرمزی گل که با حرفه بازیگری و همچنین خوانندگی نامی برای خود دست و پا کرده، پس از 8 سال به صحنه فیلمبرداری بازمی گردد. این هنرمند موفق هم تهیه کننده و هم مدیر کل سریالی با اسم رمز G.A.D خواهد بود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

وقت صبح – ماهسون کرمزی گل که آخرین بار با فیلم Prestij Meselesi در مقابل مخاطبان ظاهر شد، تصمیم گرفت در کنار خوانندگی به سریال های تلویزیونی نیز بازگردد.

او که پس از 8 سال وقفه به صحنه بازگشت، به عنوان تهیه کننده و کارگردان سریالی با نام رمز G.A.D آستین ها را بالا زد!

ماهسون کرمزی گل به دنیا سینما باز می گردد!

به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، این سریال که مذاکرات بازیگری برای آن آغاز شده، قرار است در شهر کاپادوکیا و دریای سیاه فیلمبرداری شود.

ماهسون کرمزی گل تا به حال کارگردانی فیلم های چون Mucize، Güneşi Gördüm، Sadece Sen و… به عهده گرفته است.