خبرآنلاین

تصاویر دیدنی از اول مهر ۵۰ سال قبل

تصاویر دیدنی از اول مهر ۵۰ سال قبل

اطلاعات آنلاین نوشت: مهمترین خبر روزنامه اطلاعات اول مهر ۱۳۵۲ بازگشایی مدارس بود.

اول مهر ۵۰ سال پیش بیش از ۶ میلیون دانش آموز ایرانی به کلاس‌های درس بیش از ۳۵ هزار مدرسه رفتند تا سال تحصیلی ۱۳۵۲- ۱۳۵۳ آغاز شود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در این روز مطابق سنت آن دوران محمد رضا پهلوی پیام داد و امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت با حضور در درالفنون زنگ آغاز تحصیلی را نواخت.

عکس‌هایی از اول مهر ۱۳۵۲ در تهران و روستایی در خوزستان را تماشا کنید و حواشی بازگشایی مدارس نیم قرن پیش تهران را روزنامه اطلاعات همان روز بخوانید.

تصاویر دیدنی از اول مهر ۵۰ سال قبل تصاویر دیدنی از اول مهر ۵۰ سال قبل تصاویر دیدنی از اول مهر ۵۰ سال قبل

۲۳۳۲۳۳