برنا

شکسته شدن رکورد روزانه تولید 5 سال اخیر شرکت مگاموتور

شکسته شدن رکورد روزانه تولید 5 سال اخیر شرکت مگاموتور

شکسته شدن رکورد روزانه تولید ۵ سال اخیر شرکت مگاموتور

شرکت مگاموتور با عبور از تولید ۲ هزار و ۲۳ دستگاه موتور در روز توانست رکورد روزانه تولید در سال 1401 و شش ماه اول سال 1402 را شکسته و افتخار جدیدی را در تولید خانواده موتور کسب کند.

انتهای پیام/

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.