خبرآنلاین

تصویرِ ۹۰ ساله که باید ببینید /اولین لایحه عفاف در ایران را چه کسی به مجلس فرستاد؟

تصویرِ ۹۰ ساله که باید ببینید /اولین لایحه عفاف در ایران را چه کسی به مجلس فرستاد؟

اطلاعات آنلاین نوشت: دولت محمد علی فروغی لایجه مجازات‌های اعمال منافی عفت را به مجلس شورای ملی فرستاد.

سید محسن صدر وزیر عدلیه در دولت دوم محمد علی فروغی در روزهای پایانی تابستان ۹۰ سال پیش متن لایحه قانون مجازات‌های اعمال مخالف منافی عفت را به نهمین مجلس شورای ملی برای تصویب ارائه کرد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

روزنامه اطلاعات ۳۰ شهریور ۱۳۱۲ متن برخی مواد این قانون را همان روز منتشر کرد. مجلس شورای ملی به ریاست حسین دادگر این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. صفحه اول روزنامه اطلاعات امروز و برخی بندهای این قانون را بخوانید.

تصویرِ ۹۰ ساله که باید ببینید /اولین لایحه عفاف در ایران را چه کسی به مجلس فرستاد؟ تصویرِ ۹۰ ساله که باید ببینید /اولین لایحه عفاف در ایران را چه کسی به مجلس فرستاد؟

۲۷۲۲۰