فرارو

(ویدئو) رد شدن اتوبوس از روی یک موتورسوار در خیابانی خیس و بارانی

(ویدئو) رد شدن اتوبوس از روی یک موتورسوار در خیابانی خیس و بارانی

یک اتوبوس در هوای بارانی به شدت با یک موتورسوار برخورد کرد. موتور سوارها حین عبور از خیابون باید بسیار دقت کنند.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

منبع: حادثه نیوز