مهر

مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور

مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور

نخستین دوره مسابقات جام ایرانیان و انتخابی جام جهانی امروز پنجشنبه به میزبانی همدان با رقابت ۴۵۰ ورزشکار در قالب ۳۲ تیم برتر استان‌های کشور با قهرمانی تیم ایلام به پایان رسید.

مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور مسابقات مینی فوتبال قهرمانی بانوان کشور