خبرآنلاین

مدال‌های کشتی در زمان علیرضا دبیر بیشتر بوده یا رسول خادم؟!

مدال‌های کشتی در زمان علیرضا دبیر بیشتر بوده یا رسول خادم؟!

فکت یار نوشت: کشتی ایران در زمان ریاست رسول خادم مدال‌های بیشتری کسب کرده است.

براساس اطلاعات فدراسیون کشتی ایران در دوران ریاست رسول خادم، ایران موفق شده ۱۵ مدال طلا در مسابقات جهانی و المپیک کسب کند.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در دوران ریاست علیرضا دبیر، ایران موفق شده ۱۰ مدال طلا در مسابقات جهانی و المپیک کسب کند.

در مسابقات جهانی کشتی آزاد، فدراسیون کشتی رسول خادم،۶مدال طلا کسب کرده است.

در مسابقات جهانی کشتی آزاد، فدراسیون کشتی علیرضا دبیر،۶ مدال طلا کسب کرده است.

بنابراین؛ مدال‌های طلا در دوران ریاست دبیر بر فدراسیون کشتی از رسول خادم بیشتر نبوده است.

کاربری در توییتر ادعا کرده است که اگر ملاک نتیجه باشد؛ دوران علی‌رضا دبیر تاکنون دوران موفقی بوده، چرا که کل طلاهای دوران خادم به اندازه طلاهای این دو سه سال نیست.

258 258