مهر

افزایش اعتیاد به مواد مخدر طی دوران کرونا در دنیا

افزایش اعتیاد به مواد مخدر طی دوران کرونا در دنیا

رئیس کنگره دانش اعتیاد گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف اعتیاد به مواد مخدر طی دوران کرونا افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جغتایی رئیس شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد اظهار داشت: در حوزه دانش اعتیاد کشور ما علیرغم پیچیدگی اعتیاد جزو کشورهای پیشرو در سطح ملی و بین المللی در حوزه پیشگیری و مقابله با عرضه و. … است و گام‌های خوبی برداشته شده است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

وی افزود: هر چند اعتیاد معضل زیستی، روانی و اجتماعی دارد ولی علت‌های آن در حوزه اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد ادامه داد: مسأله اعتیاد بیشتر بار اجتماعی دارد و باید بیشتر به آن پرداخت.

جغتایی بیان داشت: کرونا موضوع درگیری مردم با اعتیاد را بیشتر کرده و مطالعات و مقالات منتشر شده حکایت از این دارد که در دوران کرونا اعتیاد زیاد شده و مطالعات در ۷۷ کشور صورت گرفته و نتیجه نشان می‌دهد میزان درگیری در دنیا به اعتیاد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد در همه کشورها وجود دارد و تنها معضل کشور ایران نیست، تاکید کرد: البته مسأله اعتیاد باید جزو اولویت نظام سلامت و رفاه اجتماعی باشد.