باشگاه خبرنگاران جوان

فروش ۴۱۹ میلیارد تومانی اموال منقول سازمان اموال تملیکی از ابتدای امسال

فروش ۴۱۹ میلیارد تومانی اموال منقول سازمان اموال تملیکی از ابتدای امسال

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران گفت: میزان فروش اموال منقول از ابتدای امسال به ۴۱۹ میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی داشته است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

ایزدی، مدیرکل اموال تملیکی استان تهران در نشست خبری اموال تملیکی استان تهران گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان اموال تملیکی کاهش رسوب کالا در انبارهای گمرکات اموال تملیکی است.

به گفته مدیرکل اموال تملیکی استان تهران "در استان تهران سه گمرک داریم و برنامه و راهبرد اساسی ما آن است که رسوب کالا را حذف و یا کاهش ۲۰ درصدی دهیم."

او می‌گوید: طبق برنامه راهبردی ما تعیین تکلیف کالا به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در تهران است که باید به آن برسیم.و طبق دستور رئیس جمهور باید چارت سازمانی و نیروی انسانی تعیین تکلیف شود.

ایزدی افزود: انبار یکی از معضلات اساسی اموال تملیکی بوده و در استان تهران بیشترین حجم کالای قاچاق را شاهد هستیم و مقصد بیشتر کالاها عمدتا تهران است. در حال حاضر ۵۵ هزار و۵۰۰ متر وسعت انبار در یکی از بخش‌های ۱۰ هزار متری در انبار جنوب و ۲ هزار و۵۰۰ متر استیجاری داریم و ۲۰ انبار دو هزار متری پلمب شده داریم و به ۱۰ هکتار انبار ملکی و تجهیز شده نیاز داریم. در مجموع ۷۰ هزار متر انبار داریم که هیچ کدام ملکی ما نیست و بخشی را باید تحویل دهیم.

او گفت: در حوزه بودجه در سال ۱۴۰۱، ۷۹۸ میلیون تومان بودجه پرداختی بوده و امسال حدود ۲۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان است که افزایش یافته است.

ایزدی گفت: در حوزه تعیین و تکلیف کالا در ۶ ماه ابتدای امسال در حوزه فروش، استرداد و اعاده و واگذاری و انهدام اقدامات لازم صورت گرفت.

او افزود: در حوزه فروش منقول از ابتدای سال گذشته تا ۲۷ شهریور، ۵۵۱ ردیف به ارزش ۵۰ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان تومان بوده و از ابتدای امسال تا ۲۷ شهریور ۷۶۶ ردیف به ارزش ۴۱۹ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان صورت گرفته است که از نظر تعداد اقلام ۳۹ درصد و از نظر ارزش ریالی ۷۲۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ایم.

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران بیان کرد: اموال غیرمنقول ۶ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و در ۶ ماه ابتدای امسال ۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده و ۶۶ درصد رشد داشته است.

او یاد آور شد: بخش زیادی از اموال غیرمنقول در حوزه ملک بوده به طوری که ۱۶۰۰ میلیارد تومان ملک گذاشتیم و فقط ۱۰ میلیارد فروش رفته و این املاک جزو املاکی بوده‌ که به موجب قانون مصادره و ضبط شده است.

وی اظهار کرد: کالاهای اعاده شده مربوط به کالاهایی است که اگر ظرف ۳ماه نسبت به ترخیص کالا اقدام نکنند متروکه اعلام می شود که ۹۰۱ ردیف بوده به ارزش ۳۳۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و امسال ۱۲۲۷ کالا به ارزش ۲هزار و ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که ۳۶ درصد از لحاظ تعداد و از لحاظ ارزش ۴۹۴ درصد رشد داشته است.

ایزدی بیان کرد: در حوزه استرداد کالا کالاهایی که توسط مراجع کشف و تحویل داده می‌شود بعضا برمی‌گردد که در سال گذشته ۱۱۵۲ ردیف کالا به ارزش ۲۵۵ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان بوده و امسال ۱۲۹۷ ردیف به ارزش ۴۰۵ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان تومان است که‌ ۱۲ درصد رشد ارزش اقلامی و تعداد ۵۸ درصد از لحاظ ارزش کالا رشد داشته است.

او افزود: در حوزه انهدام ۱۰۴۳ کالا بوده که ارزش ریالی آنها ۲۶میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال گذشته بوده و لی امسال ۱۲۳۷ردیف کالا به ارزش ۵۶میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان که ۱۱۴درصد از لحاظ ارزش ریالی رشد داشته است.

وی توضیح داد: در تعیین و تکلیف کالا ۴هزار و۹۷۶ ردیف کالا به ارزش ۲.۹۳۵ میلیارد تومان که ۳۱۶درصد از لحاظ ارزش ریالی رشد داشته است.

او بیان کرد: پرونده‌های متروکه امسال از ۱۲هزار و ۵۷۱ پرونده متروکه تشکیل شده به ارزش ۵ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان که ۲۲۱ درصد رشد تعداد پرونده ۱۵ ماه داریم و ۱۰۹۳ درصد رشد ارزش ریالی را داشته‌ایم‌.