مهر

بازدید سردار احمدی مقدم از مرکز مطالعات جنگ نیروی زمینی هندوستان

بازدید سردار احمدی مقدم از مرکز مطالعات جنگ نیروی زمینی هندوستان

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در سفر به کشور هندوستان از مرکز مطالعات راهبردی جنگ نیروی زمینی هند بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در سفر به کشور هند، از مرکز مطالعات راهبردی جنگ نیروی زمینی هند بازدید کرد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در این بازدید، با توجه به حوادث مرتبط با جنگ اوکراین، موضوعاتی از جمله جابجایی قدرت و روندهای آینده جهانی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو طرف گسترش پیدا کند.