مهر

دیدار سردار احمدی مقدم با رئیس کالج دفاع ملی هندوستان

دیدار سردار احمدی مقدم با رئیس کالج دفاع ملی هندوستان

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی در سفر به کشور هندوستان، از کالج دفاع ملی این کشور بازدید و با رئیس کالج دفاع ملی هند دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در سفر به کشور هندوستان، از کالج دفاع ملی این کشور بازدید و با رئیس کالج دفاع ملی هند دیدار کرد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در این دیدار، دو طرف در خصوص تبادل دانشجو، انجام پژوهش‌های مشترک و تبادل علمی با یکدیگر بحث و گفتگو کردند و زمینه‌های مشترک همکاری را مورد بررسی قرار دادند و قرار شد همکاری‌های دو طرف در زمینه‌های مشترک افزایش یافته و نسبت به تبادل دانشجو و هیئت‌های مطالعاتی اقدام نمایند.