مهر

باقری با مدیران سیاسی فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کرد

باقری با مدیران سیاسی فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کرد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه از رایزنی با مدیران سیاسی فرانسه، آلمان و انگلیس در نیویورک درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه سه شنبه شب در فضای مجازی نوشت: «در ادامه نشست‌های قبلی، با مدیران سیاسی فرانسه، آلمان و انگلیس در نیویورک دیدار کردم. ما طیفی از موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها را مورد بحث قرار دادیم.»