اقتصاد آنلاین

از پروژه‌های غنوش چه خبر؟

از پروژه‌های غنوش چه خبر؟

اطلاعیه‌های امروز منتشر شده در سامانه کدال بیشتر حول شفاف‌سازی در خصوص شایعات و همچنین برگزاری مزایده‌ و مناقصه‌ها موضوعیت داشت.

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ در اطلاعیه‌های امروز سامانه کدال شرکت نوش مازندران با نماد غنوش نسبت به پروژه‌های در دست اقدام خود شفاف‌سازی کرده است.

شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرده است که موانع دریافت علامت استاندارد برای تولید آب آشامیدنی رفع گردیده و بر اساس قول مساعد کارشناسان استاندارد استان مازندران مجوز استاندارد تولید آب آشامیدنی در مهر ماه سال جاری صادر خواهد شد و حداکثر سه هفته پس از دریافت شماره استاندارد به منظور چاپ شماره استاندارد بر روی لیبل و تولید این محصول آغاز می‌گردد.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

در خصوص طرح تولید پنکتین از پوست مرکبات نیز شرکت اعلام کرده است که ایت طرح به بهره‌برداری رسیده است و همانطور که در گزارشات تفسیری عنوان گردید عدم تولید این محصول با تناژ پیش‌بینی شده به دلیل بروز مشکلات فنی، استفاده از پوست تر در فرآیند تولید و قطعی گاز کارخانه در فصل برداشت مرکبات بود که با تغییرات، تعمیرات و تهمیدات در نظر گرفته شده در سال جاری تولید این محصول از ابتدای آذر ماه همزمان با دزیافت پرتقال و شروع تولید کنسانتره پرتقال آغاز خواهد گردید.

شپترو | شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده :پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402 به استحضار می رساند عطف به نامه شماره 13598/122 مورخ 13/06/1402 آن سازمان محترم مبنی بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند که باعنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با تصویبنامه هئیت وزیران مبنی بر اصلاح تصویبنامه شماره16850/م/ت/61169 مورخ 29/03/1402 درخصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402 ،نرخ گاز از 20،000 ریال به 40،000 ریال در هر متر مکعب از تیرماه سال جاری تغییرکرده است و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت خواهد شد.لازم به ذکر است گاز مصرفی در شرکت پتروشیمی آبادان(سهامی عام) بعنوان سوخت تلقی می گردد.

غنوش | شفاف سازی درخصوص طرحهای توسعه :با احترام در خصوص شفاف سازی پروژه های در دست اقدام به استحضار سهامداران محترم می رساند : موانع دریافت علامت استاندارد برای تولید آب آشامیدنی رفع گردیده و بر اساس قول مساعد کارشناسان استاندارد استان مازندران مجوز استاندارد تولید آب آشامیدنی در مهر ماه سال جاری صادر خواهد گردید و حداکثر سه هفته پس از دریافت شماره استاندارد به منظور چاپ شماره استاندارد بر روی لیبل و تولید لیبل تولید این محصول آغاز می گردد . در خصوص طرح تولید پکتین از پوست مرکبات ، به استحضار میرساند این طرح به بهره برداری رسیده است و همانطور که در گزارشات تفسیری عنوان گردید عدم تولید این محصول با تناژ پیش بینی شده بدلیل بروز مشکلات فنی ، استفاده از پوست تر در فرآیند تولید و قطعی گاز کارخانه در فصل برداشت مرکباب بود که با تغییرات ، تعمیرات و تمهیدات در نظر گرفته شده در سال جاری تولید این محصول از ابتدای آذر ماه همزمان با دریافت پرتقال و شروع تولید کنسانتره پرتقال آغاز خواهد گردید . لازم به توضیح است تولید کنسانتره مرکبات از آبان ماه با دریافت میوه نارنگی و تولید کنسانتره نارنگی آغاز می گردد و شروع تولید کنسانتره پرتقال که مواد اولیه تولید پکتین (پوست پرتقال) را تأمین می نماید از ابتدای آذر ماه خواهد بود . در خصوص ظرفیت تولید این محصول به استحضار میرساند که ظرفیت اسمی خط تولید پکتین 200 تن در سال می باشد که با توجه به مدت زمان چهار ماهه فصل دریافت پرتقال تولید این محصول برای سال جاری 120 تن در نظر گرفته شده است . بدیهی است خشک کردن پوست مرکبات زمان نگهداری آنرا افزایش داده و با انباشت پوست خشک مازاد و تولید پکتین از پوست خشک انبار شده در 9 ماهه ابتدای سال برای سال آینده رسیدن ظرفیت عملی به ظرفیت اسمی امکان پذیر خواهد بود .

فسوژ | خرید خاک پر عیار سرب :به منظور استفاده از ظرفیت خالی خود، اقدام به خرید 2000 تن خاک پرعیار سرب با عیار حدود 20 درصد از شرکت نیکو معدن زاگرس(سهامی خاص) نموده است. مبلغ قرارداد 187 میلیارد ریال می‌باشد و سود خالص برآوردی حاصل از خاک خریداری شده حدوداً به مبلغ 105 میلیارد ریال می‌باشد.

وبانک | برگزاری مزایده :موضوع مزایده : عرضه سهام شرکت دوده صنعتی پارسموضوع مزایده :عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو

شپترو

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده :

پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402 به استحضار می رساند عطف به نامه شماره 13598/122 مورخ 13/06/1402 آن سازمان محترم مبنی بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند که باعنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با تصویبنامه هئیت وزیران مبنی بر اصلاح تصویبنامه شماره16850/م/ت/61169 مورخ 29/03/1402 درخصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال 1402 ،نرخ گاز از 20،000 ریال به 40،000 ریال در هر متر مکعب از تیرماه سال جاری تغییرکرده است و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت خواهد شد.لازم به ذکر است گاز مصرفی در شرکت پتروشیمی آبادان(سهامی عام) بعنوان سوخت تلقی می گردد.

غنوش

شفاف سازی درخصوص طرحهای توسعه :

با احترام در خصوص شفاف سازی پروژه های در دست اقدام به استحضار سهامداران محترم می رساند : موانع دریافت علامت استاندارد برای تولید آب آشامیدنی رفع گردیده و بر اساس قول مساعد کارشناسان استاندارد استان مازندران مجوز استاندارد تولید آب آشامیدنی در مهر ماه سال جاری صادر خواهد گردید و حداکثر سه هفته پس از دریافت شماره استاندارد به منظور چاپ شماره استاندارد بر روی لیبل و تولید لیبل تولید این محصول آغاز می گردد . در خصوص طرح تولید پکتین از پوست مرکبات ، به استحضار میرساند این طرح به بهره برداری رسیده است و همانطور که در گزارشات تفسیری عنوان گردید عدم تولید این محصول با تناژ پیش بینی شده بدلیل بروز مشکلات فنی ، استفاده از پوست تر در فرآیند تولید و قطعی گاز کارخانه در فصل برداشت مرکباب بود که با تغییرات ، تعمیرات و تمهیدات در نظر گرفته شده در سال جاری تولید این محصول از ابتدای آذر ماه همزمان با دریافت پرتقال و شروع تولید کنسانتره پرتقال آغاز خواهد گردید . لازم به توضیح است تولید کنسانتره مرکبات از آبان ماه با دریافت میوه نارنگی و تولید کنسانتره نارنگی آغاز می گردد و شروع تولید کنسانتره پرتقال که مواد اولیه تولید پکتین (پوست پرتقال) را تأمین می نماید از ابتدای آذر ماه خواهد بود . در خصوص ظرفیت تولید این محصول به استحضار میرساند که ظرفیت اسمی خط تولید پکتین 200 تن در سال می باشد که با توجه به مدت زمان چهار ماهه فصل دریافت پرتقال تولید این محصول برای سال جاری 120 تن در نظر گرفته شده است . بدیهی است خشک کردن پوست مرکبات زمان نگهداری آنرا افزایش داده و با انباشت پوست خشک مازاد و تولید پکتین از پوست خشک انبار شده در 9 ماهه ابتدای سال برای سال آینده رسیدن ظرفیت عملی به ظرفیت اسمی امکان پذیر خواهد بود .

فسوژ

خرید خاک پر عیار سرب :

استفاده از ظرفیت خالی خود، اقدام به خرید 2000 تن خاک پرعیار سرب با عیار حدود 20 درصد از شرکت نیکو معدن زاگرس(سهامی خاص) نموده است. مبلغ قرارداد 187 میلیارد ریال می‌باشد و سود خالص برآوردی حاصل از خاک خریداری شده حدوداً به مبلغ 105 میلیارد ریال می‌باشد.

وبانک

برگزاری مزایده :

موضوع مزایده : عرضه سهام شرکت دوده صنعتی پارس

موضوع مزایده :عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو