اقتصاد آنلاین

افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد

افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد

در سال‌هایی که نرخ بیکاری کاهش یافته و یا نرخ ثابتی را تجربه کرده، شاهد کاهش تعداد معتادان دستگیر شده هستیم.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی آمار نشان می‌دهد، هر زمان بیکاری نرخ‌های بالاتری را تجربه کرده، تعداد معتادان دستگیرشده در کشور پس از مدت کوتاهی افزایش یافته است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

از سوی دیگر در سال‌هایی که نرخ بیکاری کاهش یافته و یا نرخ ثابتی را تجربه کرده، شاهد کاهش تعداد معتادان دستگیر شده هستیم. به طور کلی، نرخ بیکاری و معتادان دستگیر شده روند یکسانی را دنبال می‌کنند.

افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد