مهر

اظهارات درستکار بعد از شکست حسن یزدانی

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: حسن مجری فن بود و دوخم را گرفت. اگر چهار امتیاز را می‌دادند باید نتیجه ۶ بر یک می‌شد. کل کشتی را بر هم ریختند و داوری اشتباه و اشتباه بود.