فرارو

(تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه

(تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه

(تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه

پنج شنبه گذشته (۲۳ شهریور) به دنبال یک اختلاف صنفی بین ۲ نفر از کسبه یکی از مجتمع‌های تجاری شهر کرمانشاه نزاعی رخ می‌دهد که با بالا گرفتن درگیری یکی از طرفین با استفاده سلاح کلت کمری دیگری را به قتل می‌رساند. همچنین قاتل یکی دیگر از کسبه را هم که برای میانجیگری وارد عمل شده بود را نیز به قتل می‌رساند و بلافاصله از صحنه جرم متواری می‌شود. با رصد‌های اطلاعاتی مأموران انتظامی کرمانشاه، قاتل در یکی از استان‌های مرکزی کشور دستگیر و صبح امروز صحنه قتل با حضور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب بازسازی شد.

(تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه (تصاویر) بازسازی صحنه قتل دو کاسب در کرمانشاه