فرارو

(ویدئو) مهارت فوق العاده یک سر آشپز در درست کردن نیمرو

در ویدئو زیر، مهارت فوق العاده یک سر آشپز در درست کردن نیمرو به شکل یک قلب عاشقانه را مشاهده می‌نمایید.