مهر

توصیه‌های مهم مرکز زلزله‌نگاری دانشگاه تهران هنگام زلزله

توصیه‌های مهم مرکز زلزله نگاری دانشگاه تهران هنگام زلزله در چند دقیقه همراهی با دوربین شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران را در این فیلم مشاهده م‍ی‌کنید.