خبرآنلاین

این عکس ویژه از رئیس جمهور پیشین ایران دیدنی است

این عکس ویژه از رئیس جمهور پیشین ایران دیدنی است

تک عکسی که محمدعلی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران برای رقابت های انتخاباتی استفاده می کرد، منتشر شده است.

این عکس ویژه از رئیس جمهور پیشین ایران دیدنی است

بیشتر بخوانید:

۲۷۲۲۰