فرارو

(ویدئو) غذای خیابانی در ژاپن؛ روند تهیه برنج املت همبرگر کبابی

این ویدئو که در خیابان های توکیو ضبط شده است، روند تهیه برنج املت همبرگر کبابی توسط یک آشپز مشهور خیابانی را به نمایش می گذارد.