فرارو

(تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه

(تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه

در هراره پایتخت کشور زیمباوه زوج‌هایی که عجله دارند ازدواج کنند و می‌خواهند همه چیز را با قیمت ارزان برگزار کنند، نگرانی ندارند. یک کاروان سبز رنگ قدیمی که در کنار خیابانی در هراره پارک شده است، و لباس عروس ارزان قیمت به عروس‌ها اجاره می‌دهد. دافنه سیوردی بیش از یک دهه است که مغازه کرایه لباس عروس راه اندازی کرده است و به زوج‌های نیازمند لباس عروس، دسته گل، تزئینات و خدمات آرایش سریع ارائه می‌دهد.

(تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه (تصاویر) مزون لباس عروس ارزان برای نیازمندان در زیمباوه