فرارو

(تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان

(تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان

فصل تولید کشمش طلایی در استان کردستان آغاز شده است. نحوه تولید این فرآورده باغی در کردستان که به "بولاو" معروف است از روزگاران قدیم در روستای دولاب در دامنه کوه «اوالان» بین شهر سنندج و کامیاران رایج بوده و با این روش سنتی سالانه ۲۰۰ تن کشمش طلایی تولید می‌شود. در روش سنتی باغداران برای تهیه کشمش خاکستر چوب را با آب جوشانده و بعد از سرد شدن در ظرف گذاشته تا ته نشین شود، ماده‌ای که بدست می‌آید، خوشاب نام دارد و باید در حرارت ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد جوشانده شود، تا کشمش با کیفیتی تهیه شود، بعد ازبدست آمدن خوشاب، انگور‌ها را به آن آغشته می‌کنند، سپس انگور آغشته به خوشاب را ۷ تا ۱۵ روز بر پشت بام در مقابل نور خورشید قرار می‌دهند تا خشک شود.

(تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان (تصاویر) فصل تولید کشمش طلایی کردستان