خبرآنلاین

این کودک آخرین شاه سلسله قاجار شد+عکس

این کودک آخرین شاه سلسله قاجار شد+عکس

عصر تاریخ عکسی از نوزادی احمد شاه ، آخرین شاه سلسله قاجاریه در سال ۱۳۰۸ در پاریس فوت شد را منتشر کرد.

این کودک آخرین شاه سلسله قاجار شد+عکس

۲۷۲۲۰