باشگاه خبرنگاران جوان

ورود حیوانات زنده به هواپیما ممنوع می‌شود

ورود حیوانات زنده به هواپیما ممنوع می‌شود

معاون دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: از ۱۸ مهرماه ورود تمامی حیوانات به هواپیما ممنوع می‌شود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

مصحفی، معاون دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: ورود حیوانات زنده به محوطه ترمینال‌های مسافری از ۱۸ مهرماه در تمامی شرکت‌های هواپیمایی ممنوع شد.

به گفته معاون دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی از ۱۸ مهر ماه طبق بخش نامه‌ای که صادر شده ورود تمامی حیوانات زنده به ویژه سگ به محوطه ترمینال‌های مسافری فرودگاهی ممنوع شد.

او می‌گوید: مطابق بخش نامه سازمان هواپیمایی کشوری، در صورت همراه داشتن حیوانات زنده خصوصا سگ باید به قسمت بار (cargo) شرکت‌های هواپیمایی تحویل داده شوند.

مصحفی افزود: پیش از این در تمامی‌ شرکت‌های هواپیمایی خارجی امکان ورود حیوان متناسب با تایپ هواپیمایی وجود داشت اما از ۱۸ مهرماه دیگر امکان ورود حیوان وجود ندارد.

او گفت: این بخش نامه از تاریخ ۱۸ مهر ماه اجرائی می‌گردد. در همین راستا کلیه شرکت های هواپیمایی موظف هستند به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت مالی یا ضرر یا زیان ناشی از این مهم به مسافران خود اطلاع رسانی کنند.