فرارو

(ویدئو) تلاش عجیب یک سارق برای باز کرد در اتاق یک هتل

یکی از مهمانان هتلی در لندن، تلاش برای سرقت اتاقش را به روشی عجیب در حالی که در اتاق بود، ثبت کرده است. سارق ابزاری را از در وارد کرده و سعی کرد دستگیره را به پایین بکشد. در تمام این لحظات مهمان پشت در ایستاده بود و فیلم گرفت. در آخرین لحظات که سارق در آستانه باز کردن در بود ساکن اتاق شروع به سر و صدا کرد و سارق بلافاصله فرار کرد.