ایسنا

ثبت زلزله‌ دوقلو در لرستان/خوزستان با بیشترین رخداد زمینلرزه

ثبت زلزله‌ دوقلو در لرستان/خوزستان با بیشترین رخداد زمینلرزه

در هفته گذشته در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از یک زلزله به بزرگای ۲.۹ دو زمینلرزه دیگر به بزرگای ۳.۲ رخ داد، ضمن آنکه در سپید دشت استان لرستان زلزله‌های ۳.۶ و ۲.۸ به ثبت رسید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته در استان خوزستان زلزله‌های ۲.۶ در حسینیه، ۲.۸ و ۳.۴ در لالی، ۲.۷ در مسجد سلیمان و ۲.۷ در هفتگل رخ داد.

در استان لرستان نیز زمینلرزه‌های مختلفی رخ داد که به این شرح است: خرم آباد زلزله ۲.۷ و سپید دشت زلزله‌های ۳.۶ و ۲.۸.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

همچنین در رامیان استان گلستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ و در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از یک زلزله به بزرگای ۲.۹ دو زمینلرزه به بزرگای ۳.۲ و در پول استان مازندران زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ به ثبت رسید.

شنبه ۴ شهریور

در حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۶، در ساغند استان یزد زلزله ۲.۶، در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۸ و در خلخال استان اردبیل زلزله ۲.۸ رخ داد.

یکشنبه ۵ شهریور

در خرم‌آباد استان لرستان زلزله ۲.۷، در عسلویه استان بوشهر زلزله ۲.۸، در دوزین استان گلستان زلزله ۲.۸ و در آران و بیدگل استان اصفهان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

سپیددشت استان لرستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۲۰ کیلومتری سپید دشت، ۲۶ کیلومتری زاغه و ۳۸ کیلومتری خرم آباد در استان لرستان بوده است.

دوشنبه ۶ شهریور

در راور استان کرمان زلزله ۲.۵، در راز استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ و در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۸ رخ داد.

رامیان استان گلستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۱۶ کیلومتری رامیان، ۲۰ کیلومتری نوده خاندوز و ۲۲ کیلومتری آزادشهر این استان بوده است.

سه‌شنبه ۷ شهریور

در شربیان استان آذربایجان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

چهارشنبه ۸ شهریور

پول استان مازندران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری پول، ۱۵ کیلومتری نوشهر و ۱۸ کیلومتری چالوس این استان گزارش شد.

بندرخمیر استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۶ کیلومتری بندر خمیر، ۴۰ کیلومتری کنگ و ۴۷ کیلومتری بندر لنگه این استان بوده است.

در زرند استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۵ کیلومتری زرند، ۱۷ کیلومتری یزدانشهر و ۲۵ کیلومتری خانوک این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، در سیمین شهر استان گلستان زلزله ۲.۷، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵ و در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۷ رخ داد.

پنج‌شنبه ۹ شهریور

در سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۸ و در مود استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸ رخ داد.

جمعه ۱۰ شهریور

در هفتگل استان خوزستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

در بندرگناوه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری بندر گناوه، ۲۲ کیلومتری امام حسن و ۳۴ کیلومتری بندر ریگ این استان گزارش شد. دو زلزله به بزرگای ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است. لالی خوزستان با زلزله ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری و بابامنیر فارس با دو زلزله ۲.۹ و ۲.۵ لرزیدند.

گرماب استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی و ۲۵ کیلومتری مراوه تپه و ۳۱ کیلومتری گلی داغ استان گلستان بوده است.

در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از یک زلزله به بزرگای ۲.۹، زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد، ۴۴ کیلومتری بابامنیر استان فارس و ۵۲ کیلومتری امام حسن استان بوشهر گزارش شد. همچنین زمین لرزه سوم به بزرگاری ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۳۷ کیلومتری دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد، ۳۹ کیلومتری بابامنیر استان فارس و ۵۰ کیلومتری باشت استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شد.

انتهای پیام