مهر

برای اولین بار بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شدند

احسان خاندوزی گفت: در سالی که دولت مسئولیت را به دست گرفت بانک‌های ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و سپه زیان‌ده بودند.