خبرآنلاین

«فتاح» و «خیبرشکن»؛ تیرهای غیب بر سر سپرهای موشکی / برخاستن ققنوس آلمانی از دل فناوری‌های جدید

«فتاح» و «خیبرشکن»؛ تیرهای غیب بر سر سپرهای موشکی / برخاستن ققنوس آلمانی از دل فناوری‌های جدید

تسنیم نوشت: بسیاری از ایده‌های مهم تسلیحاتی که برخی امروزه هم در حال توسعه هستند، ریشه در طراحی‌ها و ابتکارات فنی متخصصان آلمانی دارد ... قرار گرفتن این عرصه در اختیار فردی همچون هیتلر به نتایجی ختم شد که امروزه بخشی از تاریخ است. ایده بمباران دشمن توسط یک وسیله پروازی با سرعت ۱۷ برابر سرعت صوت یا ۱۷ ماخ با ارتفاع پروازی ۹۰ مایلی یا ۱۴۴ کیلومتری، به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد اما در آن زمان طراحی آلمانی‌ها به نام Silbervogel به علت موانع متعدد فناورانه متوقف ماند.

برخاستن ققنوس آلمانی از دل فناوری‌های جدید

تسلیحات ابرصوتی امروزی

دشواری‌های طراحی و ساخت سلاح ابرصوتی

فتاح ایرانی

* فتاح از نسل خیبرشکن

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰