فرارو

(تصاویر) طبیعت زیبای نوسود

(تصاویر) طبیعت زیبای نوسود

نوسود یکی از شهر‌های استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش نوسود شهرستان پاوه است. فاصله نوسود تا پاوه حدود ۳۵ کیلومتر و در شمال غربی آن واقع شده‌است. شهر نوسود دارای منظره‌ای جالب و تماشایی و در میان دو اقلیم گرمسیری و سردسیری در شمال غربی پاوه واقع شده است.

(تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود (تصاویر) طبیعت زیبای نوسود