خبرآنلاین

ماموریت احمدیان چیست؟ / انتشار «متن حکم» رئیسی برای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی + تصویر حکم

ماموریت احمدیان چیست؟ / انتشار «متن حکم» رئیسی برای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی + تصویر حکم

فارس نوشت: متن حکم رئیس‌جمهور برای دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منتشر شد.

ماموریت احمدیان چیست؟ / انتشار «متن حکم» رئیسی برای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی + تصویر حکم

بیشتر بحوانید:

۲۱۲۲۰