باشگاه خبرنگاران جوان

6 خرداد 1402 14:49

مشکل اختلال ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو مرتفع شد

مشکل اختلال ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو مرتفع شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از رفع کامل مشکل اختلال ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد.

تقدسی مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: با رفع کامل مشکل اختلال در سامانه یکپارچه فروش خودرو تاکنون ۸۶۳ هزار نفر موفق به ثبت نام نهایی شدند.

او گفت: برخی تصور می‌کنند هرچه ثبت نام را زودتر تکمیل کنند، زمان تحویل خودروی آنها زودتر خواهد بود، اما در اصل سامانه اولویت دهی بر اساس زمان ثبت نام نیست و به طور کلی بین‌زمان ثبت نام متقاضیان، تفاوتی وجود ندارد.