خبرآنلاین

در میان «۳۰ مقصد صادراتی چین» هم نیستیم/ به یک «کارت چانه‌زنی» تبدل شده ایم

در میان «۳۰ مقصد صادراتی چین» هم نیستیم/ به یک «کارت چانه‌زنی» تبدل شده ایم

اقتصاد منزوی و زیر تحریم ایران بیش از یک شریک مهم تجاری، به یک کارت چانه‌زنی بدل شده است.