خبرآنلاین

دفاع دبیر شورای عالی‌انقلاب فرهنگی از لایحه حجاب / برخی «منتقدان حزب‌اللهی» لایحه در «زمین دشمن» بازی می‌کنند

دفاع دبیر شورای عالی‌انقلاب فرهنگی از لایحه حجاب / برخی «منتقدان حزب‌اللهی» لایحه در «زمین دشمن» بازی می‌کنند

جماران نوشت: خسروپناه گفت: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷